درمان شکستگی لگن

درمان شکستگی لگن

اغلب برای درمان شکستگی لگن فرد در بیمارستان بستری شده و در روز مراجعه و یا فردای روز مراجعه اقدام به جراحی ترمیم شکستگی لگن و تعویض همه یا قسمتی از لگن فرد خواهد شد.برای انجام جرای لگن چندین روش جراحی وجود دارد که انتخاب نوع جراحی با توجه به موارد زیر می باشد:

  • مقدار تحرک فیزیکی در بیمار قبل از ایجاد شکستگی لگن
  • نوع شکستگی استخوان لگن
  • وجود درد و التهاب در یک مفصل و شرایط استخوان مانند آرتروز
  • سن بیمار
  • آمادگی ذهنی بیمار برای شرکت در جلسات توان بخشی پس از جراحی

درمان شکستگی لگن بدون جراحی

در مواردی که با شکستگی جابجایی رخ نداده باشد درمان بدون جراحی نیز می تواند اتفاق بی افتد.چرا که ریسک جابجایی در ادامه بیشتر خواهد بود.در برخی موارد هم خود شکستگی به قدری پایداری دارد که نیاز به جراحی نباشد. در این موارد فرد باید به صورت دوره ای و بنا به تجویز پزشک اقدام به عکسبرداری رادیولوژی بکند. در برخی موارد هم بیمار نیاز به بستری و استراحت طولانی مدت خواهد داشت که در این موارد نیز فرد باید از نظر مشکلات مربوط به بستری طولانی مدت نیز مورد بررسی  قرار گیرد.

درمان شکستگی لگن با عمل جراحی

چند نوع عمل جراحی برای شکستگی لگن مورداستفاده قرار خواهد گرفت:

تثبیت داخلی

دراین روش از ابزارهای نگهدارنده استخوان برای تثبیت مقدار ترک خوردگی استفاده می شود.این ابزارها شامل میخ،میله،پیچ و صفحه می باشد.

این روش اغلب برای مواردی استفاده می شود که شکستگی های داخل حفره مفصل لگن و یا شکستگی های خارج از حفره مفصل لگن که دارای ثبات می باشند اتفاق می افتد و جابه جایی زیادی ندارند استفاده خواهند شد.در مواردی که از این روش درمان استفاده شود بیمار باید در جلسات منظم به پزشک مراجعه کند و عکسبرداری رادیولوژی را انجام دهد و فرایند بهبود شکستگی ایجاد شده را زیر نظر داشته باشند.

همی آرتروپلاستی

در این روش سر استخوان فیمورال با یک عضو خارجی جایگزین خواهد شد.این درمان برای افرادی کاربرد دارد که دچار شکستگی داخل حفره مفصل لگن هستند. این نوع از شکستگی اغلب در افرادی مشاهده خواهد شد که قبل از شکستگی به دلیل های مختلف سطح حرکت خود را کاهش داده اند.

تعویض کامل لگن

تعویض کامل مفصل لگن از روش های دیگر مهم تر است و برای تمامی بیمارها مورد استفاده قرار نمی گیرد بلکه برای افرادی کاربرد دارد که مفاصل آنها تحت آرتروز و یا مواردی این چنینی بسیار ملتهب شده باشد.

بنا به نوع جراحی انتخابی برای شما، عمل جراحی به زمانی حدود دو ساعت زمان نیاز خواهد داشت و پس از جراحی فرد باید در جلسات توان بخشی زیر نظر فیزیوتراپیست شرکت کند.

افراد مناسب کاشت مو

افراد مناسب کاشت مو :

افراد مناسب کاشت مو چه اشخاصی هستند ؟ در این بخش کاندیدهای مناسب کاشت مو را بیان می کنیم ، بهتر است بدانید که کاشت مو یک عملی است که امروزه بسیار طرفدار پیدا کرده است به گونه ای که اشخاص پس از کاشت مو نه تنها جذاب ترمی شوند بلکه جوان تر و شاداب تر به نظر می رسند .

در کلینیک زیبایی نای ذی یک جلسه جهت مشاوره ارائه می شود که در این جلسه علاوه بر اینکه اشخاص نیازهای خود را از کاشت مو بیان می کنند ، براساس جنس موها و ضخامت موها یکی از روش های کاشت مو را پزشک برای شخص برمی گزیند .

افراد مناسب کاشت مو

اشخاصی که بانک موی خوبی دارند توصیه می شود کاشت مو را انجام دهند .

اشخاصی که با دارای طاسی و کم پشتی موها هستند کاندید مناسبی برای کاشت مو هستند .

اگر شما جز اشخاص ذیل هستید کاندید مناسبی جهت کاشت مو هستید :

اشخاصی که به طور کامل دچار ریزش مو ژنتیکی و هورمونی شده اند کاندید مناسبی برای کاشت مو هستند .

اشخاصی که موهای کم پشتی دارند و موهای جلوی سر آنها نازک است اما در پشت سر تراکم موها به اندازه ای می باشد که می توان کاشت مو را انجام داد .

اشخاصی که پس از کاشت مو FUT موهایشان حالت غیر طبیعی به خود گرفته است کاندید مناسبی برای کاشت مو نمی باشند .

اشخاصی که ریزش مو دارند و سن بالای سی سال را دارند .

اشخاصی که ریزش مو سکه ای دارند کاندید مناسبی برای کاشت مو هستند .

بسیار مهم است که برای کاشت مو به کلینیک و مراکز معتبر است ، کاشت مو طبیعی بسیار مهم است که توسط پزشکی که دارای تبحر و تخصص هست ، انجام شود ، تا نتیجه کار طبیعی ظاهر شود .