ماه: ژوئن 2018

کمک های اولیه در زخم و خونریزی

کمک های اولیه در زخم و خونریزی کمک های اولیه در زخم و خونریزی ،نکته بسیار مهم می باشد  و می تواند به مصدوم بسیار کمک کند . در اولین قدم باید مصدوم گرم نگه داشته شود . اندام زخم شده را حرکت ندهید و مصدوم باید در حالت استراحت قرار گیرد . لباس های […]

ادامه مطلب