ماه: ژانویه 2019

روند بهبود زخم

روند بهبود زخم بهبود زخم، روندی است که با حذف بافت های آسیب دیده و بی جان، با هدف پر کردن حفرات و یا ترمیم پوست آسیب دیده همراه می باشد. در طول این دوره، زخم ها بیشتر نسبت به آسیب و ضربه حساس اند و به همین خاطر، به مراقبت بیشتری نیاز دارند. جهت […]

ادامه مطلب